STRONA GŁÓWNA

"Cała nasza przeszłość składa się z greckiej, rzymskiej i tej co w Kościele" (C.K. Norwid), stąd od momentu powstania Towarzystwa przyjęliśmy także łacińskie tłumaczenie jego nazwy.

 UROCZYSTOŚCI 525-LECIA OBECNOŚCI N.M.P. SKĘPSKIEJ i 730-LECIA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ,

SKĘPE, 15 MAJA 2021 R.

skepe 15 V 2021. 3jpg  skepe 15 V 2021 2  skepe 15 V 2021  Skępe 15 V 2021. 4doc Skępe 15 V 2021. 5doc

     Mszy Św. rocznicowej w rocznicę sprowadzenia do Skępego N.M.P. Skępskiej, M.B. Brzemiennej, Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw, sprawowanej przez 10 kapłanów, przewodniczył o. Bolesław Opaliński - gwardian z Rzeszowa, b. gwardian skępski. W czasie jej trwania uhonorowano Ks. prałata Tadeusza Zabornego - Honorowego Członka DTN w Jego 75. urodziny (zdj. 4). Referaty na sympozjum wygłosili: o. prof. Aleksander Sitnik z Krakowa (zdj. 2 - pierwszy z lewej) i prof. zw. Mirosław Krajewski - prezes DTN.  Te i pozostałe nadesłane referaty przez o. prof. R. Prejsa (kapucyna) z Lublina i p. E. Miecznikowską z Płocka zostaną ogłoszone w albumowej - rocznicowej publikacji na 8 września br. Na uroczystościach obecni byli m. in. poseł na Sejm RP - Honorowy Członek DTN, J.K. Ardanowski, wicewojewoda J. Ramlau, kurator oświaty Maria Mazurkiewicz, starosta lipnowski K. Baranowski, prezes GASPOL S.A. S. Śmigiel z Małżonką, dr hab. Anną z SGGW, delegacja K.S. "Civitas Christianna" na czele z P. Hoffmannem i Z. Rogowską, płk dr inż. R. Chodynicki - ex prezydent Włocławka, dyrektor MZD A. Szalkowski oraz wielu Członków i Sympatyków DTN na czele z prof. T. Szwaczkowskim z Poznania. W referacie i dyskusji mówiono także o nowych przedstawieniach właściwego wyglądu ideowego Matki Bożej w jej gotyckiej figurze jako M.B. Brzemiennej. Jedno z takich współczesnych wyobrażeń jest już w mieszkaniu zakonnym skępskiego Gwardiana (zdj. 5). Koronacyjny wizerunek Skępskiej Madonny odchodzi także w sztuce w zapomnienie. Przypominamy tu słowa J. Pietrkiewicza, który już w 1939 r. pisał: "Niestety, oryginalny kształt rzeźby jest zepsuty przed dodatek trójkątnej metalowej sukni" i upominał się o to, co stało się dziełem skępskich kustoszy poczynając od dnia 2 II 1954 r. (Całość uroczystości sfilmował J. Koszytkowski, zaś przy organach był W. Ziemiński - obydwaj członkowie DTN).

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.