GALERIA DOBRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Zebranie Założycielskie DTN, IX 2007 r. , prowadził je L. Żuchowski Z Teofilem Jurkiewiczem w Oborach przy grobie Jego Rodziców T. Jurkiewicz-Żołnierz Niezłomny przed francuskim Łukiem Triumfalnym    Pierwsi Honorowi Członkowie DTN - dyplomy honorowe Prof. Jerzy Pietrkiewicz, Honor. Czł., nazwany Koryfeuszem Dobrej Ziemi Rypin, 2008 r., promocja II tomu "Rocznika Dobrzyńskiego"   Honorowe Członkostwo dla płk. Marii Sobocińskiej ze Sztokholmu - rodaczki ze Skępego, Szafarnia, 2008 r.; z prawej. prof. T. Szwaczkowski z Poznania Obory, 16 VIII 2010 r., konferencja w 70. rocznicę najazdu bolszewickiego na Ziemię Dobrzyńską "Ostatki" na Zamku A. Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, rok 2009, od lewej: L. Żuchowski, pp. T. i W. Grudniowie   Członkowie DTN z Francji (2009 r.) z sekretarzem DTN, dr I. Zielińską Tablica fundowana przez DTN w Rypinie, 2011 r. w 180-lecie zakończenia Nocy Listopodowej Walne Zebranie DTN, Skępe, 3 IX 2011 r., w 3 rzędzie śp. Mirosław Gassen-Piekarski, przed nim - śp. Jan Jagodziński - zasłużeni Członkowie Towarzystwa   Honorowy Członek DTN Michał Kokot, rok 2011 Skępe, 3 IX 2011 r., od lewej: dr A. Graczkowski, Cz. Papiernik,  A. Sikorowski, L. Jabłoński, E. Rogowski Prezes Zarządu i skarbnik DTN, inż. Mirosław Marynowski    Skępe, 3 IX 2011 r., od prawej ks. prał. T. Zaborny i ks. kan. J. Drozdowski, pp. Nadolscy z Brodnicy, A. Sikorowski i L. Jabłoński Prof. S. Strzyżewski, Burmistrzowie: Rypina, Skępego, Dobrzynia n/W i dr S. Giziński Honorowe Członkostwo dla prof. Stanisława Strzyżewskiego z Katowic, Obory, 3 VI 2012 r.    Spotkanie ostatkowe DTN, luty 2012 r,. Spiczyny k. Dulska, oprócz Członków DTN gościnnie uczestniczyli m. in. ks. prał. T. Zaborny, o. Mieczysław Jankowski O. Carm. (z lewej) i ks. Marcin Lewandowski, z prawej: W. Ziemiński, E. Ołdakowska, M. Osińska i K. Woźniak Spotkanie ostatkowe DTN, luty 2012 r,. Spiczyny k. Dulska, oprócz Członków DTN gościnnie uczestniczyli m. in. ks. prał. T. Zaborny, o. Mieczysław Jankowski O. Carm. (z lewej) i ks. Marcin Lewandowski, z prawej: W. Ziemiński, E. Ołdakowska, M. Osińska i K. Woźniak Spotkanie ostatkowe DTN, luty 2012 r,. Spiczyny k. Dulska    Walne Zebranie DTN, Obory, 3 VI 2012 r. od prawej: Krystyna Afeltowicz i Jolanta Seńkowska z Włocławka Obory, od lewej: pp. Nadolscy, rejent F. Dąbrowski, ks. kan. J. Drozdowski, red. Cz. Papiernik i adw. M. Kusztal (zdj. W.Kusztal) Z lewej członkowie DTN: Wojciech Tuchalski z Rypina i Henryk Osiński z Kikoła    Członkowie DTN na promocji albumowej  monografii Rypina, "Modrzewiowa",12.VI 2012 L. Chełmicki (W-wa), R. Bartoszewski, prezes SGZD i L. Żuchowski  Pożegnanie Honorowej Członki DTN - Damy Niezłomnej płk Marii Sobocińskiej, Skępe, 8 XI 2012 r. Tablica w kościele w Dulsku fundowana z inicjatywy DTN przez KBSZD i posła J. K. Ardanowskiego - wiceprezesa DTN     Skępe, 8 VI 2013 r., odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych poświęconych rodzinie Zielińskich na Kaplicy św. Barbary kościoła Ojców Bernardynów oraz doroczne Walne Zebranie DTN, od lewej - ks. prałat T. Zaborny z Rypina i ks. Z. Kluba z Krajkowa; w środku - prof. S. Strzyżewski z Katowic i prezes DTN, prof. M. Krajewski Skępe, 8VI 013 r., odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych poświęconych Rodzinie Zielińskich na Kaplicy św. Barbary kościoła Ojców Bernardynów, prof. prof. S. Strzyżewski i M. Krajewski Skępe, 8 VI2013 r., doroczne Walne Zebranie DTN, zebranie prowadziła W. Kusztal z Brodnicy, (zdj. WK)    Promocja "Nowego słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej", t. 1-2, w Skępem, 31 V 2014 r. z udziałem blisko 140 osób z całej Polski i zagranicy Promocja "Nowego słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej" w Skępem, 31 V 2014 r. Owacje zgromadzonych Gości    Walne Zebranie DTN, Rypin, 21 VI 2014 r. Wręczenie dyplomu Honorowego Członkostwa ks. prał. Tadeuszowi Zabornemu z Rypina Ks. prałat T. Zaborny w rozmowie z W. Ziemińskim i prof. M. Krajewskim    Siódme z kolei "czwartkowe ostatki DTN", Chlebowo k. Lipna, 12 II 2015 r. (wśród osób m. in. o. M. Jankowski O. Carm., prezydent Włocławka R. Chodynicki, poseł J. K. Ardanowski, prezes SGZD R. Bartoszewski, PP. W. i M. Kusztalowie i inni) Siódme z kolei "czwartkowe ostatki DTN", Chlebowo k. Lipna, 12 II 2015 r. Siódme z kolei "czwartkowe ostatki DTN", Chlebowo k. Lipna, 12 II 2015 r.     Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze DTN połączone z promocją "Almanachu poezji Dobrej Ziemi", Zamek Golubski, 19 IX 2015 r. Wśród zebranych m. in. Honorowi Członkowie DTN: ks. prałat T. Zaborny i Jan Jagodziński, a także członkowie: PP. Z. i J. Bojanowscy, rejent F. Dąbrowski, M. Adamowska, C. Papiernik i wielu innych. Zgromadzenie prowadził burmistrz Adam Łapkiewicz. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze DTN połączone z promocją "Almanachu poezji Dobrej Ziemi", Zamek Golubski, 19 IX 2015 r. Wśród zebranych m. in. Honorowi Członkowie DTN: ks. prałat T. Zaborny i Jan Jagodziński, a także członkowie: PP. Z. i J. Bojanowscy, rejent F. Dąbrowski, M. Adamowska, C. Papiernik i wielu innych. Zgromadzenie prowadził burmistrz Adam Łapkiewicz. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze DTN połączone z promocją "Almanachu poezji Dobrej Ziemi", Zamek Golubski, 19 IX 2015 r. Głos zabiera śp. Jan Jagodziński.    Dziesiąte z kolei DTN-owskie Ostatki w Strzygach, 28 lutego 2017 r. z udziałem blisko 60 osób. Było patriotycznie, "dobrzyńsko" i oczywiście wesoło. Mec. M. Kusztal - jako jeden z wielu - napisał na FB m. in. : "Godne podkreślenia jest także to, że Panu Profesorowi udało się w tych trudnych czasach zebrać wokół swojej idei grono sympatycznych Osób, które po minionych 10 latach działalności mogą o sobie mówić, że stali się przyjaciółmi. Tworzona przez zacnego Gospodarza, przy okazji spotkań DTN, atmosfera powoduje, że zawsze wtedy jest ciepło i serdecznie". Dziesiąte z kolei DTN-owskie Ostatki w Strzygach, 28 II 2017 r. Dziesiąte z kolei DTN-owskie Ostatki w Strzygach, 28 II 2017 r.   14 X 2017 r., Zamek Golubski, 10-lecie DTN z udziałem blisko 100 osób z całej Polski. Były podsumowania, życzenia, kwiaty i ... urodzinowy tort. Dziesiątym z kolei Honorowym Członkiem Towarzystwa został jego wiceprezes, poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski. Wydano X tom "Rocznika Dobrzyńskiego", który zamyka 4.011 stron zawartych w całej serii w latach 2008-2017. RD jest periodykiem punktowanym przez MNiSW. Jeden z członków- założycieli DTN w życzeniach napisał: "A jednak udało się. Serdeczne gratulacje!". 14 X 2017 r., Zamek Golubski , 10-lecie DTN 14 X 2017 r., Zamek Golubski, 10-lecie DTN. Jak zwykle był "urodzinowy" tort. DTN-owskie tzw. Ostatki, Dwór Fijewo 28 II 2018 r. Na zdjęciu patriotyczne śpiewy  Ostatki DTN-owskie, Dwór Fijewo k. Zamku Golubskiego, 24 II 2019 r. Obory, 24 VII 2019 r., 10. rocznica śmierci Żołnierza Niezłomnego, Teofila Jurkiewicza oraz Walne Zgromadzenie DTN Klasztor Skępe, 12 X 2019 r., promocja "Klejnotów Ziemi Dobrzyńskiej" prof. M. Krajewskiego Kolejny DTN-owski "tłusty czwartek", Skępe, 20 II 2020 r.  Tablica epitafijna fundowana w Oborach przez Ojców Karmelitów i prof. M. Krajewskiego dla naszych serdecznych Przyjaciół, śp. OO. Mateusza i Michała, 18 VII 2020 r. 100-lecie Victorii na bolszewizmem, Obory, 16 VIII 2020 r.  Nadróż, 16 VIII 2020 r., wyróżnienie dla DTN od SPP we Włocławku Kamień Pamięci w 100-lecie Victorii na bolszewizmem odsłonięty z inicjatywy prezesa DTN w Nadrożu w dniu 16 VIII 2020 r. We wrześniu 2021 r. ukazał się już czternasty tom "Rocznika Dobrzyńskiego"; łącznie seria ta obejmuje ponad 5.350 stron, Sala Walnego Zgromadzenia DTN, Skępe, 4 IX 2021 r. Fragment auli z uczestnikami Walnego Zgromadzenie, 4 IX 2021 r. Nowi Honorowi Członkowie DTN 2021, mgr Ludwik Chełmicki z Warszawy i prof. Mirosław Krajewski, Skępe, 4 IX 2021 r. Potrójny Jubileusz prof. zw. Mirosława Krajewskiego, powitanie przed Zamkiem A. Wazówny przez kasztelana Zamku, Stefana Borkowicza, 26 IX 2021 r. Jubilat, prof. dr hab. Mirosław Krajewski, 26 IX 2021 r. Jubileusze prof. M. Krajewskiego, Laudacja JM Rektora SWPW prof. Z Kruszewskiego Odpowiedz na laudacje Jubilata, 26 IX 2021 r. Memoriale liber, stron 760 Jubileusze prof. M. Krajewskiego, prezentacja Księgi pamiątkowej przez redaktora tomu, dr Iwonę Mazurkiewicz-Krajewską Jubileusze prof. M. Krajewskiego, wręczenie pierwszego egzemplarza Księgi przez Zarząd DTN na czele z Honorowym Członkiem, Posłem J.K. Ardanowskim Jubileusze prof. M. Krajewskiego, przyjacielskie życzenia od Posła Jana K. Ardanowskiego Jubileusze prof. M. Krajewskiego, Księgę jubileuszową otrzymali na Zamku wszyscy uczestnicy spotkania w liczbie blisko 120 osób, w tym Przyjaciele-Kapłani (na zdj. Gwardian Skępski, O. Ekspedyt) Skępe, 14 X 2021 r., wręczenie kopii drzeworytu z 1880 r. z podobizną patrona szkoły, Gustawa Zielińskiego Członkini DTN, Krystyna Chojnicka promuje swój 9. tomik poetycko-prozatorski, Lipno, MCK 22 IV 2022 r. 25 czerwca 2022 r. - Walne Zgromadzenie DTN w XVII-wiecznym refektarzu Klasztoru Ojców od św. Eliasza w Oborach Honorowi Członkowie DTN od dnia 25 czerwca 2022 r. - ks. Zbigniew Kluba oraz mgr inż. Sylwester Śmigiel Jubileuszowe spotkanie DTN dnia 25 czerwca 2022 r., zasłużone podziękowania i gratulacje Fragment sali Walnego Zgrom. DTN, Obory, 25 VI 2022 r. Okładka 15. jubileuszowego tomu "Rocznika Dobrzyńskiego" (wyd. 2022) Tort Jubileuszowy, 25 czerwca 2022 r. Członkowie LGL i DTN na czele z jej Przewodniczącym Panem Sławomirem Ciesielskim Kolejna 16. z kolei książka wydana pod szyldem DTN, promowana na Zamku Golubskim 22 sierpnia 2022 r. Wykład na Zamku Golubskim w 600-lecie wojny golubskiej 20 VIII 2022 r. Obory, 1 X 2022 r. - sympozjum naukowe DTN i Klasztoru w 100. rocznicę śmierci zmarłego in odore sanctitatis O. Wincentego Kruszewskiego (1843-1922) Obraz olejny - dzieło art. J. Motylińskiej przyg. na 100-lecie śmierci Czcigodnego Ojca Wincentego, przekazany przez nas w darze dla naszego Klasztoru Oborzańskiego. Dziś uświetnia galerię XVIII-wiecznych portretów w klasztornym refektarzu. Wydana przez DTN, po raz kolejny, nowela M. Konopnickiej dla uczczenia 160. rocznicy insurekcji styczniowej 1863/1864 r. Przedstawienie inicjatywy DTN budowy POMNIKA NARODOWEJ PAMIĘCI ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ w czasie zebrania SGZD w dniu 16 II 2023 r. Rocznik Dobrzyński (periodyk wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki)- tom XVI - okładka oraz spis zawartościWprowadzenie do uroczystości odsłonięcia POMNIKA NARODOWEJ PAMIĘCI ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ w dniu 05 XI 2023 r. Uroczystość odsłonięcia POMNIKA NARODOWEJ PAMIĘCI ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ w dniu 05 XI 2023 r. Tablica przy POMNIKU NARODOWEJ PAMIĘCI ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ  Ziemia z miejsc walki i męczeństwa oraz kapsuła zawierająca nazwiska Syn i Córek Ziemi Dobrzyńskiej (do złożenia w urnie Pomnika Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej) Ziemia z miejsc walki i męczeństwa oraz kapsuła zawierająca nazwiska Syn i Córek Ziemi Dobrzyńskiej złożone w urnie Pomnika Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej Składanie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej (5 XI 2023 r.) Składanie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej (5 XI 2023 r.) Składanie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej (5 XI 2023 r.) Składanie wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej (5 XI 2023 r.) Uroczysta promocja SKĘPSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO autorstwa prof. dr hab. M. Krajewskiego (09 XII 2023 r.) Uroczysta promocja SKĘPSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO (09 XII 2023 r.) Uroczysta promocja SKĘPSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO (09 XII 2023 r.) Uroczysta promocja SKĘPSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO - wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Płocka - Pana Romana Siemiątkowskiego (09 XII 2023 r.) Uroczysta promocja SKĘPSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO - wystąpienie prof. dr hab. Józefa Chojnickiego (09 XII 2023 r.) Uroczysta promocja SKĘPSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO (09 XII 2023 r.) Historia szkoły w Półwiesku zasłużonego Członka DTN, dra A. Graczkowskiego 15. DTN-owskie spotkanie karnawałowe (część gości) 4 II 2024 r.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.